ท่องเที่ยวทั่วไป

อลังการ! เริ่มแล้วประเพณี “สลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก” เปิดฤดูท่องเที่ยวลำพูน 23-29 กันยายน 2566

สลากย้อมกับหน้าฝน เป็นของคู่กัน กับสาระสำคัญที่คนสงสัย สลากย้อมเป็นสลากประเภทหนึ่งในสลากภัต จัดถวายในช่วงงานสลากภัต สลากย้อมเกิดในแถบลุ่มน้ำปิง ปิงห่าง ถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ อุดมไปด้วยความสงบยึดมั่นในพระพุทธศาสนา สลากย้อมไม่ไช่อัตลักษณ์ของคนยอง แต่เกิดในถิ่นของชาวยองที่อาศัยอยู่ในลุ่มแม่น้ำปิงปิงห่างเขตสองฟากลำพูน เชียงใหม่ คนยองในป่าซาง คนลื้อ ที่มีอยู่ทั่วไปในลาว พม่า ในจังหวัดเชียงใหม่ น่าน พะเยา เชียงราย ไม่รู้จักสลากย้อม กะโลง ครรโลง (อ.สิงฆะ)ในสลากย้อม ไม่ใช่การเรียกขวัญ ฮ้องขวัญ แต่เป็นการแต่งคล้องจองคล้ายคร่าว ใช้สำหรับคนหลายคนช่วยกันพร่ำพรรณนาในทำนองพื้นเมืองสอดคล้องรับเป็นทอดๆ เนื้อหาเกี่ยวกับคนถวายสลากย้อม เรื่องราวบรรยากาศการแต่งดา บรรยายความงดงามต้นสลากย้อม และคำอธิษฐาน ผู้ถวาย ผาทนา สู่นิพพานเป็นที่ตั้ง โดยผ่านภาษาสำนวนอันงดงาม

กุศโลบายของสลากย้อมคือสอนเด็กผู้หญิง ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือศึกษาต่อในชั้นสูง ได้รู้จักการหาเงินเก็บหอมออมริบ เพื่อเสริมคุณค่าให้กับตนเอง โดยผ่านกระบวนการศรัทธาและเคารพในพระพุทธศาสนา

สลากย้อม หายไป ตั้งแต่ปี 2505 และกลับมาฟื้นอีกครั้งหนึ่งในปี 2546 และย้ายมาจัดที่วัดพระธาตุหริภุญชัยแต่ความหมายและการเกิด วิถีสลากย้อมเปลี่ยนไป ตามยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงแต่ยังคงความงดงาม และความศรัทธาไว้อย่างยิ่งใหญ่

ต่อจากนี้ไป สลากย้อมจะอยู่ได้ด้วยแรงศรัทธา ได้จากการช่วยกันรักษา พัฒนาการมีส่วนร่วม ให้หลากหลาย ผ่านความเชื่อ ความงดงามและเวลาที่เหมาะสม

ปีนี้สลากย้อมได้พัฒนาการนำเสนอ ผสมผสานกับโลกยุคใหม่ การมีส่วนร่วม มีองค์กรต่างๆมากมาย กลายเป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่ง ที่จะก้าวไปสู่ความยั่งยืนถาวร

ที่สำคัญสลากย้อมตอนนี้กลายเป็น กิจกรรมหนึ่ง ที่จังหวัดลำพูนเอาเป็นกิจกรรมจุดขายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะมีคนมาร่วมกิจกรรมอย่างมากมายโดยธรรมชาติของกิจกรรมอยู่แล้ว

ข้อสำคัญคนที่จะพยายามจะนำเสนอเรื่องราวสลากย้อม เอาข้อมูลไปต่อเติมควรศึกษาให้ถ่องแท้ เป็นเหตุเป็นผล ในการนำเสนอในที่สาธารณะ เพื่อตอบข้อสงสัยคนทั่วไปให้ถูกต้อง น่าจะมีอ้างอิงว่าเอามาจากไหน จะมีความน่าเชื่อถือกว่าการจินตนาการ แบบที่คนเขียนเองหรือลอกเขามาก็ยังหาคำตอบไม่ได้

ปีนี้ติดตามข้อมูลดีๆ เรื่องราวสลากย้อมได้ที่ นิทรรศการสลากย้อม ที่บริเวณที่จัดงานในงานวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

งานสลากย้อมเมืองลำพูนประเพณีหนึ่งเดียวในโลก 23-29 กันยายน 2566 ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยจังหวัดลำพูน

ข้อมูล : Baramate Wannasai

Nidkoma

ชื่นชอบในการเขียนบทความ และการหาความรู้ในด้านต่างๆ ชอบถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ ชอบฟัง แต่ไม่ชอบพูดมั้ง ?? ^ ^

Related Articles

Back to top button