ท่องเที่ยวทั่วไป

ประเพณี “สลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก” 23-29 กันยายน 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน

วันที่ 27 กันยายน 2566 ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 29 กันยายน 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก พร้อมทั้งร่วมกันประดับตกแต่งต้นสลากย้อม ของเจ้าภาพต้นสลากย้อมทุกต้น ต้นสลากย้อมของส่วนราชการ จำนวน 10 ต้น และต้นสลากของภาคประชาสังคมอย่างสวยงาม

สำหรับประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน เป็นการทำบุญประจำปีก่อนวันออกพรรษาเป็นการถวายทาน เพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาว ที่ต้องเป็นหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงาน เชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่ง เทียบเท่ากับการบวชของผู้ชาย ลักษณะพิเศษของทานสลากย้อม คือการนำประวัติของหญิงสาวที่เป็นเจ้าภาพของงาน หรือเป็น “ผู้ทานสลากย้อม” มาแต่งเป็นคำประพันธ์ นำมาผูกเล่าทำนองโบราณตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับรู้ถึงประวัติและความดีงามของผู้ทานสลากย้อม เหมือนกับการเรียกขวัญนาคที่กำลังจะบวช ซึ่งตามประเพณีล้านนาจะมีการเล่าเป็นทำนองเทศน์ล้านนา บอกเล่าประวัติของผู้ที่กำลังจะบวช ให้รู้ว่าเป็นผู้ที่กำลังทำความดี สละทุกอย่าง เพื่อก้าวเข้าสู่บวรพระพุทธศาสนาประเพณีการตานก๋วยสลาก หรือสลากย้อม เป็นประเพณีเก่าแก่โบราณที่ชาวจังหวัดลำพูนแต่ละชุมชนยังคงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 28 ก.ย.66 จะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. เชิญชมขบวนแห่ต้นสลากย้อมเมืองลำพูน บริเวณถนนอินทยงยศ หน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน หลังเก่า และวันที่ 29 กันยายน เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ร่วมพิธีถวายทานต้นสลากย้อม จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญและร่วมงานประเพณีสลากย้อมจังหวัดลำพูนโดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230928100335111

Nidkoma

ชื่นชอบในการเขียนบทความ และการหาความรู้ในด้านต่างๆ ชอบถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ ชอบฟัง แต่ไม่ชอบพูดมั้ง ?? ^ ^

Related Articles

Back to top button